Rubriky
rozvoj

Kanalizace Vehlovice

Žádost o připojení ke kanalizaci, plná moc k projektovému zpracování.

Rubriky
kino

Zobrazit příspěvek

Rubriky
kino
Rubriky
kino
Rubriky
doprava rozvoj

Obnova komunikací (4)

Ve dnech 29/30. června začne firma Strabag pokládku asfaltových koberců na komunikacích, jejichž povrchy byly narušeny stavbou kanalizace Vehlovice.
Pokládka asfaltových koberců započne po dokončení prací v ul. Plavební na Mělníku, které již probíhají. Na Vehlovicích započnou práce v ulici V Kroupovci, postupně od konce přiléhajícího ke komunikaci I/9, a budou dále pokračovat směrem ke křižovatce s ulicí Střemská, a dále východní částí ulice Střemská ke křižovatce s ulicí V Rokli.
Následně se přistoupí k opravě povrchů v ulici Hroznová.

zdroj: Odbor rozvoje města, MěÚ Mělník

Rubriky
kino

Program letního kina

Rubriky
vekap

Kácení máje

Rubriky
sport ženy
Rubriky
doprava

Měření rychlosti

V pátek 21.04. bude na silnici I/9 ve Vehlovicích policejní hlídka měřit rychlost projíždějících vozidel v rámci akce Speed Marathon. Úsek kolem přechodu pro chodce spojujícího jádro obce a autobusovou zastávku na opačné straně silnice I/9 je obecně považován za chodcům nebezpečný úsek. Velká část osobních i těžkých nákladních vozidel v intravilánu Vehlovic i přes kontrolu informačním radarem překračuje nejvyšší povolenou rychlost. V současné době není orgány veřejné správy předložen koncept uceleného řešení bezpečnosti dopravy na Vehlovicích.

Policie určila místa měření s přihlédnutím k výsledkům hlasování na stránkách Bezpečné cesty.cz. Interaktivní seznam všech míst měření lze najít např. na zpravodajském webu aktualne.cz.

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (3)

Obnova ul. Vehlovská

Podle informací od vedení města budou kapacity k architektonickému zpracování obnovy návsi dostupné nejdříve na podzim 2023. Během podzimu či zimy tedy lze předpokládat představení návrhu, a otevření návrhu připomínkování od občanů.
Realizace chodníků, veřejného osvětlení apod. lze podle informací z vedení města očekávat během roku 2024.

Hospoda Vehlovice

Spolek Vehlovská kaplička je v jednání ohledně možnosti pronájmu objektu hospody od MěÚ Mělník, řešení nutných oprav a následného otevření hospody pro společenské akce.
Nejbližsí možný termín otevření hospody prozatím není navržen.

zdroj: MěÚ, navržený OV