Rubriky
rozvoj

Vyjádření názoru občanů: Povrch komunikací Vehlovská

Občané Vehlovic měli možnost se ve dnech 08.08.-24.08.2022 vyjádřit v anketě uspořádané MěÚ Mělník ve věci Povrch komunikací Vehlovská. Dnes 30.08. v 18:00 byl na MěÚ proveden součet hlasů na doručených anketních lístcích.

Výsledky hlasování:

  1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od kapličky k ulici Střemská?
  • povrch provedený z dlažby: 103 hlasů
  • povrch provedený z asfaltu: 81 hlasů
  1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od autobusové zastávky k ulici Hroznová?
  • povrch provedený z dlažby: 79 hlasů
  • povrch provedený z asfaltu: 106 hlasů

Vyřazeno bylo sedm neplatných hlasů na třech lístcích. Sčítaní bylo provedeno za přítomnosti místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla a předsedy OV Vladimíra Petržíly.

Úředně zaevidované anketní lístky jsou dostupné k náhledu občanům v kanceláři místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla.

Výsledky budou v následujících dnech publikovány v komuničních nástrojích MěÚ.

Rubriky
kino
Rubriky
rozvoj

Vyjádření názoru občanů: Povrch komunikací Vehlovská

MěÚ Mělník ve středu 17.08.2022 rozeslal zbývající hlasovací lístky k anketě, ve které jsou občané trvale přihlášení ve Vehlovicích požádání k výjádření ve věci nového povrchu ul. Vehlovská. V této druhé vlně jsou adresovány čísla popisná z ul. Mezní, ul. Na Čihadlech, ul. Rumburská, ul. V Kroupovci a ul. V Rokli.

Na každé č.p. byl MěÚ poslán doporučeným dopisem jeden anketní lístek s tím, že u předpokládané shody v odpovědích v rámci č.p. bude odeslán jeden lístek jako odpověď. V takovém případě se na lístek podepíší trvale přihlášené osoby starších 18-ti let. V případě že v rámci č.p. dojde k neshodě v odpovědích, je možné za č.p. poslat více lístků s tím, že na každém lístku bude vždy napsán a podepsán vždy jen ten, kdo souhlasí se zatrženou variantou.

Anketní lístek:

V případě podezření na manipulaci s hlasovacím lístkem, např. podepsání za osobu bez jejího souhlasu atp., lze stížnost doručit a vyřídit přímo na MěÚ, kde bude před svědkem vyplněný nový anketní lístek.

Rubriky
kino
Rubriky
kino