Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (2)

Aktualizace: Počínaje pondělím 13.02. začne pokládka dlažby v ulici Vehlovská. Vehlovská nebude pro automobilový provoz průjezdná, objížďka vede po ulicích Střemská a V Rokli. Plánované výkopové práce mezi křižovatkami ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce jsou kvůli vytíženosti realizační firmy odsunuty na zatím neurčený pozdější termín.