Rubriky
rozvoj

Setkání s občany

Vážení spoluobčané,

Srdečně vás zveme na setkání s vedením města, které se koná 25. ledna od 18:00 v Hostinci Vehlovice.

Na tomto setkání budou moci občané Vehlovic a blízkého okolí pohovořit s panem starostou, místostarostou a dalšími členy vedení města o problematice, která se týká právě této části města.

Vaše účast je pro nás velmi důležitá. Těšíme se na společnou, věcnou a přátelskou diskusi.

Témata do debaty prosím zašlete na email k.pelakova@melnik.cz.

Rubriky
vekap