Rubriky
doprava rozvoj

Obnova komunikací (4)

Ve dnech 29/30. června začne firma Strabag pokládku asfaltových koberců na komunikacích, jejichž povrchy byly narušeny stavbou kanalizace Vehlovice.
Pokládka asfaltových koberců započne po dokončení prací v ul. Plavební na Mělníku, které již probíhají. Na Vehlovicích započnou práce v ulici V Kroupovci, postupně od konce přiléhajícího ke komunikaci I/9, a budou dále pokračovat směrem ke křižovatce s ulicí Střemská, a dále východní částí ulice Střemská ke křižovatce s ulicí V Rokli.
Následně se přistoupí k opravě povrchů v ulici Hroznová.

zdroj: Odbor rozvoje města, MěÚ Mělník

Rubriky
doprava

Měření rychlosti

V pátek 21.04. bude na silnici I/9 ve Vehlovicích policejní hlídka měřit rychlost projíždějících vozidel v rámci akce Speed Marathon. Úsek kolem přechodu pro chodce spojujícího jádro obce a autobusovou zastávku na opačné straně silnice I/9 je obecně považován za chodcům nebezpečný úsek. Velká část osobních i těžkých nákladních vozidel v intravilánu Vehlovic i přes kontrolu informačním radarem překračuje nejvyšší povolenou rychlost. V současné době není orgány veřejné správy předložen koncept uceleného řešení bezpečnosti dopravy na Vehlovicích.

Policie určila místa měření s přihlédnutím k výsledkům hlasování na stránkách Bezpečné cesty.cz. Interaktivní seznam všech míst měření lze najít např. na zpravodajském webu aktualne.cz.