Rubriky
rozvoj

autobus

Požadavek na zřízení autobusové linky do ul. Vehlovská/Střemská/V Kroupovci/Jílová.

  • Vytisknout, vyplnit
  • Vyfotit či nascannovat a odeslat na rozvoj@vehlovice.cz

Rubriky
rozvoj

Setkání s občany

Dne 25. ledna proběhlo setkání vedení MěÚ Mělník s občany v prostorách Hostince Vehlovice. Prvním bodem programu byla prezentace záměru města rekonstruovat dětské hřiště a hřiště pro míčové hry u budovy TJ Liaz Vehlovice, druhým bodem pak byl sběr podnětů od občanů.

Rubriky
rozvoj

Setkání s občany

Vážení spoluobčané,

Srdečně vás zveme na setkání s vedením města, které se koná 25. ledna od 18:00 v Hostinci Vehlovice.

Na tomto setkání budou moci občané Vehlovic a blízkého okolí pohovořit s panem starostou, místostarostou a dalšími členy vedení města o problematice, která se týká právě této části města.

Vaše účast je pro nás velmi důležitá. Těšíme se na společnou, věcnou a přátelskou diskusi.

Témata do debaty prosím zašlete na email k.pelakova@melnik.cz.

Rubriky
rozvoj

Kanalizace Vehlovice

Dne 16.11. od 18h se v hasičárně Vehlovice bude konat setkání občanů se zástupci MěÚ Mělník ohledně administrativy a realizace planovaného připojení domácností k nově zbudované kanalizační síti.

Rubriky
rozvoj

Kanalizace Vehlovice

Žádost o připojení ke kanalizaci, plná moc k projektovému zpracování.

Rubriky
doprava rozvoj

Obnova komunikací (4)

Ve dnech 29/30. června začne firma Strabag pokládku asfaltových koberců na komunikacích, jejichž povrchy byly narušeny stavbou kanalizace Vehlovice.
Pokládka asfaltových koberců započne po dokončení prací v ul. Plavební na Mělníku, které již probíhají. Na Vehlovicích započnou práce v ulici V Kroupovci, postupně od konce přiléhajícího ke komunikaci I/9, a budou dále pokračovat směrem ke křižovatce s ulicí Střemská, a dále východní částí ulice Střemská ke křižovatce s ulicí V Rokli.
Následně se přistoupí k opravě povrchů v ulici Hroznová.

zdroj: Odbor rozvoje města, MěÚ Mělník

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (3)

Obnova ul. Vehlovská

Podle informací od vedení města budou kapacity k architektonickému zpracování obnovy návsi dostupné nejdříve na podzim 2023. Během podzimu či zimy tedy lze předpokládat představení návrhu, a otevření návrhu připomínkování od občanů.
Realizace chodníků, veřejného osvětlení apod. lze podle informací z vedení města očekávat během roku 2024.

Hospoda Vehlovice

Spolek Vehlovská kaplička je v jednání ohledně možnosti pronájmu objektu hospody od MěÚ Mělník, řešení nutných oprav a následného otevření hospody pro společenské akce.
Nejbližsí možný termín otevření hospody prozatím není navržen.

zdroj: MěÚ, navržený OV

Rubriky
rozvoj

Dopravní omezení

Aktualizace: Po dokončení pokládky dlažby v ul. Vehlovská započnou práce na tlakové kanalizaci v ul. V Kroupovci. Ulice Vehlovská bude zprůjezdněna, ul. V Kroupovci bude uzavřena.

Zdroj: dopravní policie Mělník

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (2)

Aktualizace: Počínaje pondělím 13.02. začne pokládka dlažby v ulici Vehlovská. Vehlovská nebude pro automobilový provoz průjezdná, objížďka vede po ulicích Střemská a V Rokli. Plánované výkopové práce mezi křižovatkami ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce jsou kvůli vytíženosti realizační firmy odsunuty na zatím neurčený pozdější termín.

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací

Počínaje pondělím 30.01. začnou v ulici Vehlovská práce na usazování obrubníků oddělujících vozovku, chodníky a zeleň. V rámci akce budou odstraněny napadené stromy, ulice bude během prací průjezdná.

Na týden 30.01.-03.02. jsou dále naplánovány výkopové práce na cca 20m dlouhém úseku kanalizace mezi křižovatkou ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce.

Jakmile budou tyto práce ukončeny a ulice Střemská bude průjezdná, bude možné přistoupit k pokládce dlažby v profilu vozovky ulice Vehlovská. Od křižovatky ul. Vehlovská s ul. Střemská a ul. V Lipovci bude pokládána původní žulová kostka, žulový materiál pro část ulice u kapličky bude dokoupen ve formátu cca 15x15cm. Po celé délce obnovované vozovky na ulici Vehlovská bude zřízen cca. 210 cm široký pás parkování pro osobní automobily, vyvýšený o cca 5cm oproti vozovce. Pásmo chodníků bude upraveno na šířku 150 cm. Pod vozovkou budou dále připraveny chráničky pro přeložku veřejného osvětlení a pro rozvod optického vlákna pro internet. Je potřeba zdůraznit, že pro dokočení pásu parkovacích míst a chodníků a osazení veřejného osvětlení je ze strany MěÚ potřeba vyhotovit projekt a získat stavební povolení, a tudíž osazení veřejného osvětlení na hraně chodníku proběhne až v rámci navazujících akcí. Povrch vjezdů k nemovitostem přes pás chodníku bude již v rámci obnovy povrchu vozovky osazen dlažební kostkou. Materiál povrchu parkovacího pásu a chodníků je prozatím v jednání.

S dokončením vozovky na ul. Vehlovská počítá MěÚ do konce měsíce května. Taktéž do konce května, tedy k termínu kolaudace kanalizace, bude podle plánů hotov i asfaltový povrch ulice Hroznová, ulice Střemská a ulice V Rokli.

Poslední jednání zástupců odborů MěÚ a OV proběhlo na místě v pondělí 16.01.

Zdroj: OV Vehlovice, Odd. služeb, správy a údržby komunikací, MěÚ Mělník

řez: povrch ulice Vehlovská