Rubriky
doprava

Měření rychlosti

V pátek 21.04. bude na silnici I/9 ve Vehlovicích policejní hlídka měřit rychlost projíždějících vozidel v rámci akce Speed Marathon. Úsek kolem přechodu pro chodce spojujícího jádro obce a autobusovou zastávku na opačné straně silnice I/9 je obecně považován za chodcům nebezpečný úsek. Velká část osobních i těžkých nákladních vozidel v intravilánu Vehlovic i přes kontrolu informačním radarem překračuje nejvyšší povolenou rychlost. V současné době není orgány veřejné správy předložen koncept uceleného řešení bezpečnosti dopravy na Vehlovicích.

Policie určila místa měření s přihlédnutím k výsledkům hlasování na stránkách Bezpečné cesty.cz. Interaktivní seznam všech míst měření lze najít např. na zpravodajském webu aktualne.cz.

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (3)

Obnova ul. Vehlovská

Podle informací od vedení města budou kapacity k architektonickému zpracování obnovy návsi dostupné nejdříve na podzim 2023. Během podzimu či zimy tedy lze předpokládat představení návrhu, a otevření návrhu připomínkování od občanů.
Realizace chodníků, veřejného osvětlení apod. lze podle informací z vedení města očekávat během roku 2024.

Hospoda Vehlovice

Spolek Vehlovská kaplička je v jednání ohledně možnosti pronájmu objektu hospody od MěÚ Mělník, řešení nutných oprav a následného otevření hospody pro společenské akce.
Nejbližsí možný termín otevření hospody prozatím není navržen.

zdroj: MěÚ, navržený OV

Rubriky
ženy

Karneval

Rubriky
rozvoj

Dopravní omezení

Aktualizace: Po dokončení pokládky dlažby v ul. Vehlovská započnou práce na tlakové kanalizaci v ul. V Kroupovci. Ulice Vehlovská bude zprůjezdněna, ul. V Kroupovci bude uzavřena.

Zdroj: dopravní policie Mělník

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (2)

Aktualizace: Počínaje pondělím 13.02. začne pokládka dlažby v ulici Vehlovská. Vehlovská nebude pro automobilový provoz průjezdná, objížďka vede po ulicích Střemská a V Rokli. Plánované výkopové práce mezi křižovatkami ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce jsou kvůli vytíženosti realizační firmy odsunuty na zatím neurčený pozdější termín.

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací

Počínaje pondělím 30.01. začnou v ulici Vehlovská práce na usazování obrubníků oddělujících vozovku, chodníky a zeleň. V rámci akce budou odstraněny napadené stromy, ulice bude během prací průjezdná.

Na týden 30.01.-03.02. jsou dále naplánovány výkopové práce na cca 20m dlouhém úseku kanalizace mezi křižovatkou ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce.

Jakmile budou tyto práce ukončeny a ulice Střemská bude průjezdná, bude možné přistoupit k pokládce dlažby v profilu vozovky ulice Vehlovská. Od křižovatky ul. Vehlovská s ul. Střemská a ul. V Lipovci bude pokládána původní žulová kostka, žulový materiál pro část ulice u kapličky bude dokoupen ve formátu cca 15x15cm. Po celé délce obnovované vozovky na ulici Vehlovská bude zřízen cca. 210 cm široký pás parkování pro osobní automobily, vyvýšený o cca 5cm oproti vozovce. Pásmo chodníků bude upraveno na šířku 150 cm. Pod vozovkou budou dále připraveny chráničky pro přeložku veřejného osvětlení a pro rozvod optického vlákna pro internet. Je potřeba zdůraznit, že pro dokočení pásu parkovacích míst a chodníků a osazení veřejného osvětlení je ze strany MěÚ potřeba vyhotovit projekt a získat stavební povolení, a tudíž osazení veřejného osvětlení na hraně chodníku proběhne až v rámci navazujících akcí. Povrch vjezdů k nemovitostem přes pás chodníku bude již v rámci obnovy povrchu vozovky osazen dlažební kostkou. Materiál povrchu parkovacího pásu a chodníků je prozatím v jednání.

S dokončením vozovky na ul. Vehlovská počítá MěÚ do konce měsíce května. Taktéž do konce května, tedy k termínu kolaudace kanalizace, bude podle plánů hotov i asfaltový povrch ulice Hroznová, ulice Střemská a ulice V Rokli.

Poslední jednání zástupců odborů MěÚ a OV proběhlo na místě v pondělí 16.01.

Zdroj: OV Vehlovice, Odd. služeb, správy a údržby komunikací, MěÚ Mělník

řez: povrch ulice Vehlovská
Rubriky
rozvoj

Obnova ul. Vehlovská

Rubriky
ženy

Mikuláš

Mikuláše lze obednat pouze na Vehlovicích (dle katastru).

Rubriky
ov

Výsledky Voleb do OV

Volba proběhla systémem výběru nejvýše pěti z osmi přihlášených kandidátů. Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 57, platných 57.

Výsledek hlasování:

kandidátpočet hlasů
1.Ing. Jan Hruška11nezvolen
2.Miroslav Klouček49zvolen
3.Gábor Juhász48zvolen
4.Ing. Nina Veltruská25nezvolena
5.Vladimír Petržíla53zvolen
6.Tereza Gillichová30zvolena
7.JUDr. Lubomír Brož13nezvolen
8.Jaroslav Kroužecký34zvolen

Sčítací komise: Ing. Martin Legner (předseda), Michaela Řezáčová, Romana Vetešníková.

Zápis uložen u p. Vladimíra Petržíly.

Rubriky
ov

Info k Volbám do OV